PalvelutKukonojan ammatillinen perhekoti on sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain mukainen luvanvarainen ammatillinen perhekoti Korialla, Kouvolassa. Perhekotimme tarjoaa laadukasta perhehoitoa lastensuojelun asiakkaille.

Perhekotimme toiminta perustuu siihen tärkeään elämän myönteiseen näkökulmaan-, kasvatukseen-, ratkaisuihin-, perhe- sekä verkostokeskeisyyteen. Peruskasvatusajatukseemme kuuluu selkeät ja tasapuoliset kodin säännöt ja tulevaisuuteen tähtäävä turvallinen ja elämänmyönteinen asenne. Lämminhenkisessä perhekodissamme hyvälle mielelle ja hyvän mielen kasvulle on aina tilaa.

Perhekodin vanhemmilla Pirjo ja Mika Kortelaisella on sijaishuollosta vankka työkokemus. Pirjolla on lisäksi psykiatrisensairaanhoitajan koulutus sekä psykoterapeutin pätevyys. Kukonojan ammatillisessa perhekodissa Pirjon ja Mikan lisäksi kasvattajina ja ohjaajina toimivat nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja sekä lähihoitaja.